ЗДО №21, "Оленка"
Вінницька область, Вінницький район

STOP БУЛІНГ!

 

Булінг

Телефони довіри

Дитяча лінія - 116111 або 0800500225 (з 12.00 до 16.00);

Гаряча телефонна лінія щодо булінгу - 116000;

Гаряча лінія з питань запобігання насильству - 116123 або 0800500335;

Уповноважений Верховної Ради з прав людини - 0800501720;

Уповноважений Президента України з прав дитини - 0442557675;

Центр надання безоплатної правової допомоги - 0800213103;

Національна поліція України - 102.

Нормативно-правова база України щодо протидії мобінгу, булінгу (цькуванню)

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ПРО ВИПАДКИ БУЛІНГУ В ЗДО 

1. Усі здобувачі освіти, педагогічні працівники закладу, батьки та інші учасники освітнього процесу повинні обов'язково повідомити директора ЗДО про випадки мобінгу, булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

2. На ім'я керівника ЗДО  пишеться заява (конфіденційність гарантується) про випадок мобінгу, боулінгу (цькування).

3. Керівник закладу видає наказ про проведення розслідування та створення комісії з розгляду випадку мобінгу, булінгу (цькування), скликає її засідання.

4. До складу такої комісії входять педагогічні працівники (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булерів, керівник ЗДО та інші зацікавлені особи.

5. Рішення комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії.

Порядок реагування на доведені випадки мобінгу, булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до мобінгу, булінгу

Керівник закладу освіти має розглянути звернення у встановленому порядку.

Керівник закладу освіти створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з'ясовує обставини мобінгу, булінгу.

Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то керіник повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.

Особи, які за результатами розслідування є причетними до мобінгу, булінгу, несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення правопорушень за статтею 1734) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

Зразок заяви

                                                                                                                                                      Директору  КЗ «ЗДО No 21 ВМР»

                                                                                                                                                     Олені ПАСІКОВІЙ

_______________________________
(прізвище, ім’я по батькові заявника)
__________________________________
(адреса фактичного місця проживання)

                                                                                                                                                       Контактний телефон
                                                                                                                                                       ________________________________

Адреса електронної
поштової скриньки
__________________________________

 

Заява

Доводжу до Вашого відома, що __________ (опис ситуації та конкретних фактів) ________________________________________________________________________________________________________________

Прошу терміново провести розслідування ситуації, що склалася.

_____________                                                      ___________
(дата)                                                                                (підпис)

 

ПЛАН ЗАХОДІВ,

спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)

в КЗ «ЗДО № 21 ВМР»

на 2023 – 2024 н.р.

 

з/п

Зміст заходу

 

Термін проведення

 

Відпові-дальний

Пр.

1.

Створення безпечного освітнього середовища в комунальному закладі «Заклад дошкільної освіти № 21 Вінницької міської ради» вільного від насильства та булінгу (цькування).

 

Постійно

Адміністрація закладу,

педагоги закладу,

батьки

 

2.

Формування навичок дружніх стосунків серед вихованців закладу дошкільної освіти, проведення бесід з дітьми щодо забезпечення попередження насильства та булінгу, обговорення проблемних ситуацій.

 

Вересень 2023 –

серпень 2024

Вихователі,

Ужвак К.О.

 

3.

Тест: «Як дитина поводиться в конфліктній ситуації» .

https://vseosvita.ua/test/office/tml840

 

Жовтень

Ужвак К.О.

 

4.

Проведення профілактичної роботи щодо запобіганню булінгу в закладі дошкільної освіти.

 

Систематично

Адміністрація закладу

 

5.

Пам’ятка «Як створити психологічно комфортне середовище в групі».

 

Жовтень

Ужвак К.О.

 

6.

Буклет «Як виховати толерантну особистість».

 

Січень

Ужвак К.О.

 

7.

Висвітлення інформації на сайті практичного психолога  «Як боротися із булінгом в садочку?», «Рекомендації щодовиявлення та реагування на випадки жорстокого поводження з дітьми в умовахвоєнного стану».

1 раз на квартал

Ужвак К.О.

 

8.

Психопрофілактична робота з формування сприятливого психологічного клімату та конструктивних взаємовідносин в дитячих колективах.

 

Протягом року

Ужвак К.О.

 

9.

Рухливі ігри на згуртування колективу та подолання насильницьких проявів поведінки, ефективного спілкування і взаємодії дітей.

 

Протягом року

Вихователі всіх груп

 

10.

  1. травня — Міжнародний день протидії булінгу (День боротьби з цькуванням). Заняття з елементами тренінгу для педагогів «Вирішення конфліктів мирним шляхом.
    Конфлікти в навчальному закладі».

 

Травень

Директор, вихователь-методист, практичний психолог

 

11.

Психопрофілактичне заняття «Ми – дружні хлопці та дівчата».

 

Квітень

Ужвак К.О.

 

12.

Консультації для педагогів:

  • «Як допомогти дитині здолати агресію»;
  • «Вербальне насильство як загроза психічному та психологічному здоров'ю дитини».

 

 

Грудень

 

Березень

Вихователь- методист,

практичний психолог

 

 

13.

Консультації для батьків:

  • «Безумовне прийняття дитини: поради батькам»;
  • «Як навчити дитину виражати свій гнів».

 

 

Вересень

 

Січень

Директор, практичний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

ПО ЗАПОБІНАННЮ ТА ПРОТИДІЇ БУДЬ ЯКИМ ПРОЯВАМ ДИСКРИМІНАЦІЇ, БУЛІНГУ, МОБІНГУ

КЗ «ЗДО № 21 ВМР»  НА 2022 – 2023 Н. Р.

№ з/п

Заходи

Термін прове-дення

Відпо-відальний

1. Нормативно-правове забезпечення

1.1

Створення нормативно-правової бази щодо протидії будь-яким проявам дискримінації, булінгу, мобінгу.

Впродовж року

Пасікова О.В.

1.2

Надання інформації батькам, педагогам, розгляд на засіданнях виробничих нарад, оновлення інформації на веб-сайті закладу з проблеми запобігання та протидію булінгу.

Впродовж року

 

Трикалюк Р.М.

1.3

Проведення інструктажу для працівників закладу з даного питання.

Вересень

Пасікова О.В.

1.4

Оновлення діючого інформаційного вікна на сайті ЗДО, «Стоп булінг» та «Правила поведінки здобувача освіти» .

Вересень

Трикалюк  Р.М.

2. Робота з педагогами та коллективом

2.1

Затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання протидії будь яким проявам дискримінації, боулінгу, мобінгу.

Вересень

Пасікова О.В.

2.2

Створення безпечного освітнього середовища в КЗ «ЗДО № 21 ВМР» вільного від насильства, боулінгу та мобінгу.

Постійно

Адміністрація закладу,

педагоги

2.3

Створення служби порозуміння з питань негативних явищ.

Вересень

 

Педагоги

 

2.4

Поради психолога щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу, мобінгу.

Впродовж року

Ужвак К.О.

2.5

Організація і проведення тематичного тижня «Я маю право!».

Травень

Трикалюк  Р.М.

2.6

Консультація:«Як допомогти дитині здолати агресію».

Грудень

Ужвак К.О.

2.7

Тест «Як дитина поводиться в конфліктній ситуації»

https://vseosvita.ua/test/office/tml840.

Січень

Ужвак К.О.

2.8

Буклет «Як виховати толерантну особистість»

Лютий

Ужвак К.О.

2.9

Інформаційно-просвітницькі заходи з учасниками освітнього процесу з питань запобігання і протидії боулінгу, мобінгу.

Лютий

Трикалюк Р.М.

2.10

Вивчення психологічного клімату в педагогічному колективі.

Жовтень

Ужвак К.О.

2.11

Пам’ятка «Як створити психологічно комфортне середовище в групі».

Листопад

Ужвак К.О.

2.12

4 травня — Міжнародний день протидії булінгу (День боротьби з цькуванням). Заняття з елементами тренінгу для педагогів «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Конфлікти в навчальному закладі»

Травень

Пасікова О.В.

Ужвак К.О.

3. Робота з дітьми

3.1

Спостереження  за психічним станом та поведінкою дітей у різні моменти перебування у закладі.

Впродовж року

Ужвак К.О.

3.2

Психопрофілактичне заняття «Ми – дружні хлопці та дівчата».

Березень

Педагоги

3.3

Організація та проведення занять та бесід, що формують у дітей уявлення про толерантність по відношенню до різних людей, справедливість, порядність.

Постійно

Педагоги

3.4

Організація виставки малюнків «Світ навколо мене».

Січень

Далєвська

4. Робота з батьками

4.1

Активізувати просвітницьку роботу з питань правової освіти серед родин вихованців.

Впродовж року

Педагоги

4.2

Забезпечити консультативну допомогу батькам з питань соціально-правового захисту дошкільників (за потребою).

Впродовж року

Ужвак К.О., Трикалюк Р.М., педагоги

4.3

Розміщення інформації в соціальних мережах,  батьківських групах на тему «Булінг: види , причини, наслідки».

Впродовж року

Ужвак К.О., педагоги

4.4

Консультації для батьків: «Безумовне прийняття дитини: поради батькам».

Лютий

Пасікова О.В.

4.6

Консультація: « Як навчити дитину виражати свій гнів».

Грудень

Ужвак К.О.

4.6

Консультація: «Правова освіта для маленької дитини».

Січень

Трикалюк Р.М.

4.7

Педагогічна година: «Ось так ми живемо. Обговорення інклюзивних цінностей та толерантного відношення».

Квітень

Трикалюк Р.М.

Логін: *

Пароль: *