ЗДО №21, "Оленка"
Вінницька область, Вінницький район

Гурткова робота


Положення про гурток в закладі дошкільної освіти


Гурткова робота у ЗДО N 21 будується з урахуванням нормативних документів міністерства освіти і науки України. Організовуючи життєдіяльність дітей закладу, колектив педагогів визначив зміст і структуру гурткової роботи в документі «Положення про гурток в дошкільному закладі».

1. Загальні положення

1.1. Гурток (студія, секція) в дошкільному закладі (далі – гурток) є самостійною додатковою організаційною формою освітнього процесу. Його мета — задовольняти потребу й цікавість дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні задатки, загальні та спеціальні здібності, активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість.

1.2. Профільне спрямування гуртків може бути різним. Найбільш поширені гуртки естетичного циклу (образотворчої діяльності, художньої праці, гри на музичних інструментах, хореографічні, вокальні, театральні); спортивні (гімнастики, акробатики, ритмічної гімнастики, плавання, настільного тенісу тощо); іноземної мови тощо.

1.3. Гурток будує свою роботу відповідно до цього Положення, Програми сприяння розвитку дитячої обдарованості ЗДО, Програми роботи гуртка, розкладу та плану роботи ЗДО.

Положення про гурток: http://dytsadok.org.ua/upload/users_files/26243237/326ec7a0099c7400981ad99a15748779.docx

 

Наша гурткова робота:

Мейкер простір "ВАУ!"

(Вчись. Аналізуй. Уявляй.)

  • STREAM-лабораторія
  • ART-студія

Розкриття потенціалу особистості через організацію гурткової роботи


Одним із пріоритетів у реалізації сучасних вимог щодо завдань дошкільної освіти є формування творчої особистості дошкільника, особистості, яка була б здатна пізнавати світ довкілля, привносити в процес пізнання творчість, самостійно знаходити шляхи розв’язання завдань, діяти в незвичних ситуаціях, відкривати нове, сміливо висловлювати свої думки, висувати ідеї.

Сьогодні надзвичайно актуальною є проблема щодо виявлення здібностей, інтересів, нахилів дітей та їх розвитку. Складно відшукати сприятливіший період для розвитку творчого потенціалу особистості, ніж дошкільне дитинство. Щораніше віднайти зернятка здібностей дитини, то повніше розкриється її творчий потенціал. Діти нічого не хочуть відкладати на потім. Вони бажають жити, а не готуватися до життя. Їхні природні потреби мають задовольнятися негайно.

То ж у роботі нашого дошкільного навчального закладу ми використовуємо всі можливі психолого – педагогічні технології, які допомагають якнайповніше виявити і розвинути здібності кожної дитини. Широкі можливості у розв’язанні проблеми розвитку творчого потенціалу дитини надає гурткова робота, що набуває сьогодні дедалі більшої популярності та є однією зі складових організації життєдіяльності дітей.

Саме через органзацію гурткової роботи нам вдалося створити оптимальні умови для виявлення та розвитку творчого потенціалу дітей, їхньої самореалізації, саморозвитку та самовдосконалення.

Метою організації гурткової роботи у закладі є:
  • Всебічне сприяння розвитку творчої особистості
  • Створення єдиного інформаційно – навчального простору для розвитку і підтримки творчого потенціалу кожного вихованця.
Серед основних завдань гурткової роботи окреслюємо такі:
  • Підвищення рівня науково – методичного забезпечення гурткової роботи з дітьми дошкільного віку
  • Упровадження інноваційних форм та методів роботи
  • Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку
  • Забезпечення потреб у самореалізації, здобуття додаткових знань, умінь та навичок за інтересами та вибором поза основних програмових завдань.
  • Обєднання зусиль дошкільного навчального закладу й батьківської громади задля створення оптимальних умов для розвитку та реалізації творчого потенціалу наших вихованців.

Вважаємо, що саме за таких умов формуються якості гармонійно розвиненої особистості. Більшість дітей дошкільного віку люблять займатися такими видами творчості, як малювання, складання віршів та казок, співи, танці, інсценування. Саме на цьому етапі починають виявлятися спеціальні здібності: музичні, літературні, організаторські, здібності до художньо-театральної діяльності.

Це період їх бурхливого розвитку. Гурткова робота надає можливість розвивати індивідуальні інтереси дітей, їхні здібності, нахили, розширювати кругозір, формувати стійкі потреби самостійно пізнавати, охороняти та примножувати навколишню природу, поліпшувати стосунки між людьми. Вона забезпечує цікаве й корисне проведення дошкільнятами вільного часу.

Гурткова робота у нашому закладі будується на обов’язковому заохоченні різнобічного творчого самовиявлення дошкільника, багатстві вражень, створенні оптимальних особистісних стосунків, що є джерелом продуктивної діяльності, дитячої спільності.

Логін: *

Пароль: *