ЗДО №21, "Оленка"
Вінницька область, Вінницький район

Правила прийому до закладу освіти

Правила прийому до ЗДО

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЗАГАЛЬНОЇ МІСЬКОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ДІТЕЙ ДО ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ М. ВІННИЦІ
1. Загальні положення
1.1.Загальна міська електронна реєстрація дітей до закладів дошкільної освіти (далі -ЗДО), що є у комунальній власності територіальної громади міста Вінниці, здійснюється з метою:
• забезпечення права дітей, які зареєстровані в м. Вінниці та населених пунктах, які підписали угоду про співпрацю з Вінницькою міською радою, на доступність здобуття дошкільної освіти у ЗДО м. Вінниці; 
• спрощення процедури обліку дітей до вступу у ЗДО м. Вінниці;
• забезпечення рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;
• забезпечення доступу до інформації проЗДО , що є у комунальній власності територіальної громади міста Вінниці;
• запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей у ЗДО м. Вінниці;
• здійснення обліку дітей, які мають відвідувати ЗДО м. Вінниці.
1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
• загальний міський електронний реєстр дітей до ЗДО (далі Реєстр) – єдина комп’ютерна база даних, яка містить інформацію про дітей, які будуть відвідувати ЗДО, та забезпечує її зберігання, видачу та захист від несанкціонованого доступу;
• держатель Реєстру – департамент освіти Вінницької міської ради; 
• адміністратор Реєстру – департамент інформаційних технологій Вінницької міської ради, що відповідає за технічне, технологічне та програмне забезпечення Реєстру, надання реєстраторам доступу до нього, забезпечує збереження та захист інформації, що міститься у Реєстрі;
• реєстратор – особа, уповноважена держателем Реєстру, яка здійснює внесення (зміну, виключення) інформації до Реєстру, надання інформації з Реєстру та виконують інші функції, передбачені цим Положенням; 
• заявник – особа, що висловила бажання внести дані її дитини до Реєстру.
2. Порядок внесення відомостей про дітей, які будуть відвідувати ЗДО
2.1. Наявність в Реєстрі інформації про дітей, які будуть відвідувати ДНЗ, є обов’язковою умовою зарахування дитини до дошкільного навчального закладу.
2.2. Внесення до Реєстру підлягає наступна інформація про дітей, які будуть відвідувати ЗДО:
а) про дитину:
• прізвище, ім’я, по батькові;
• дата народження;
• серія та номер свідоцтва про народження;
• місце реєстрації дитини;
• інформація про пільгову категорію (за наявності);
• навчальний заклад, який має відвідувати дитина.
б) про батьків:
• прізвище, ім’я, по батькові батька або матері, або осіб, що їх замінюють; 
• місце реєстрації батьків;
• контактні дані (телефон, електронна адреса).
2.3. Внесення до Реєстру інформації про дітей здійснюється на сайті Вінницької міської ради розділ «Реєстрація до дитячого садочка» батьками або особами, які їх замінюють, чи реєстратором Центру адміністративних послуг Вінницької міської ради (за зверненням батьків), який заповнює заявку в присутності заявника за встановленою формою.
Перед реєстрацією необхідно ознайомитися з повідомленням щодо неможливості зарахування дитини до дитячого садочку у разі відсутності реєстрації дитини в м. Вінниці або ж в населених пунктах, які підписали угоду про співпрацю з Вінницькою міською радою.
Після успішної реєстрації для кожної заявки встановлюється автоматично статус «Зареєстровано в черзі» та присвоюється порядковий номер в реєстрі відповідно до дати та часу обробки заявки.
Реєстратор зобов’язаний надавати всю необхідну допомогу, пов’язану з заповненням заяви, а також надати доступ до інформації, яка міститься на офіційному сайті Реєстру.
2.4. Заявник несе персональну відповідальність за надану інформацію в реєстраційній карточці.
2.5. Реєстрація до вікових груп здійснюється станом на 01 вересня року, обраного в заявці.
2.6. Відмова заявнику у реєстрації відомостей надається автоматично, якщо заявлена особа вже зареєстрована.
2.7. Вилучення відомостей про дітей здійснюється:
• на підставі наказу про зарахування дитини до ЗДО;
• у разі порушення термінів подачі заяви на зарахування до ЗДО та переліку документів, визначені цим Положенням;
• у разі відсутності документів, які підтверджують пільги;
• у разі вікової невідповідності;
• у разі фальсифікації персональних даних в заявці (ПІБ, дата народження, серія та номер свідоцтва про народження, місця реєстрації).
2.8. Присвоєння порядкових номерів реєстрації здійснюється в порядку черговості за віковою групою кожного ЗДО при внесенні відомостей про дитину. Дата та час реєстрації не підлягає зміні за жодних умов.
3. Порядок прийому дітей до дошкільного навчального закладу
3.1. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником відповідно до списків, сформованих базою даних, упродовж періоду комплектації груп раннього та молодшого віку (серпень-вересень) поточного року та протягом року для інших вікових груп у відповідний дошкільний навчальний заклад.
У випадку недоукомплектування груп керівник ЗДО здійснює прийом дітей упродовж календарного року відповідно до списків, сформованих базою даних. 
3.2. Заявник самостійно стежить за черговістю та статусом своєї заявки в Реєстрі. При зміні статусу автоматично на електронну адресу заявника буде відправлене електронне повідомлення з оповіщенням про його зміну.
3.3. У разі відсутності електронної адреси про зміну статусу заявнику буде повідомлено у телефонному режимі.
3.4. У разі встановлення статусу «Є можливість зарахування в ЗДО» заявник зобов’язується протягом 30 календарних днів подати керівнику ДНЗ усі необхідні документи для зарахування, передбачені п.6 Положення Про дошкільний навчальний заклад від 12.03.2003 року №305 (зі змінами):
• заява батьків або особи, яка їх замінює;
• медична картка про стан здоров’я дитини (ф. № 026/о);
• довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
• свідоцтво про народження;
• довідка про місце реєстрації дитини;
• реєстраційна картка про встановлення статусу щодо можливості зарахування в даний ДНЗ, яка роздруковується з розділу «Перевірка статусу заявки по серії та номеру свідоцтва про народження» з персонального комп’ютера або в Центрі адміністративних послуг Вінницької міської ради.
3.5. Прийом дітей до ЗДО (груп) компенсуючого типу (санаторних та спеціальних) здійснюється відповідно до абзацу 2 п. 6 Положення Про дошкільний навчальний заклад від 12.03.2003 року №305 (зі змінами) при наявності висновку психолого-медико-педагогічної консультації м. Вінниці або заключення лікувально-контрольної комісії територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру (для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та після вилікування з приводу туберкульозу), направлення департаменту освіти Вінницької міської ради та пакету документів, передбачених п. 3.3. Положення, за умови попереднього внесення дитини до списків загальної міської електронної реєстрації.
3.6. У випадку наявності вільних місць в одному із дошкільних навчальних закладів, який розташований поблизу ЗДО, що обрав заявник, та відсутності заявників відповідної вікової категорії у цей заклад, заявникам іншого дошкільного навчального закладу із найбільшою кількістю заявників може бути запропонована можливість бути зарахованим до іншого ЗДО.
3.7. У разі відсутності вільних місць в обраному ЗДО та відмови батьків від іншого запропонованого дитячого садочка, заявка залишається в реєстрі до моменту наявності місць.
3.8. Завідувачі дошкільних навчальних закладів проводять прийом документів для зарахування дитини у відповідний дошкільний навчальний заклад лише при наявності реєстраційної картки з вказаним статусом «Є можливість зарахування в ЗДО», яка буде зберігатися в особовій справі дитини в ЗДО.
3.9. Першочергово зараховуються до ЗДО наступні категорії:
• діти-інваліди, які не мають протипоказань перебування в ЗДО; 
• тубконтактні діти, діти, які перехворіли на туберкульоз чи мають ускладнення після БЦЖ; 
• діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; 
• діти, які перебувають під опікою чи в прийомних сім’ях; 
• діти одиноких батьків (виключно вдів, вдівців); 
• діти працівників дошкільних закладів у разі виходу на роботу;
• діти із сімей, які прибули з території Автономної Республіки Крим, м. Севастополь та південно-східних регіонів України;
• діти із сімей військовослужбовців, що призначені для проходження служби у м.Вінниці з іншої місцевості на час оголошення мобілізації згідно Указу Президента України «Про часткову мобілізацію» від 17.03.2014 року №303/2014 з урахуванням вікових категорій дітей, групи для яких сформовано в дошкільному навчальному закладі;
• діти учасників бойових дій.
3.10. Позачергово зараховуються до ЗДО наступні категорії:
• діти батьків-інвалідів І групи, в тому числі діти учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС (1:10);
• діти багатодітних сімей, де є двоє і більше дітей дошкільного віку, якщо одна дитина відвідує даний ЗДО (1:10); 
• діти працівників прокуратури, судів та правоохоронних органів, що призначені для проходження служби з іншої місцевості (1:10);
• діти військовослужбовців (1:10).
3.11. У разі будівництва дошкільного навчального закладу за інвестиційні кошти, діти працівників інвестиційної компанії мають право на зарахування до даного закладу у співвідношенні 1:10.
3.12. У разі передачі дошкільного навчального закладу до комунальної власності установою чи організацією, діти працівників даної установи чи організації мають право на зарахування до переданого закладу у співвідношенні 1:10.
3.13. Діти, які не були забезпечені місцем в ЗДО в попередньому році, будуть забезпечені в наступному році відповідно до черговості в Реєстрі з врахуванням дати реєстрації.
3.14. Оператор вносить в реєстр номер та дату наказу про зарахування дитини, відповідно статус заявки автоматично змінюється на «Зараховано».
3.15. Керівники ЗДО щомісячно (30 числа поточного місяця) подають звіт про кількість вільних місць відповідно до вікових груп.
4. Забезпечення доступу до Реєстру
4.1. Доступ до всіх персональних даних заявника відповідно Закону України «Про захист персональних даних» має лише держатель Реєстру та реєстратор, який використовує персональні дані заявника виключно в межах виконання своїх повноважень.
Реєстратор несе відповідальність за внесення, збереження та захист персональних даних заявника.
4.2. Публічний доступ до Реєстру розміщений на офіційному веб-сайті Вінницької міської ради www.vmr.gov.ua та містить виключно наступну інформацію: реєстраційний номер, дату та час реєстрації; ім’я, по батькові, частково зашифровані серію та номер свідоцтва про народження, а також вибір дошкільного навчального закладу (приналежність до пільгової категорії), вікову групу та рік вступу.
5. Прикінцеві положення
5.1. Внесення відомостей до Реєстру, доступ до інформації офіційного сайту Реєструwww.vmr.gov.ua відбувається на безоплатній основі.
5.2. Особи, винні в порушенні порядку внесення інформації до Реєстру та порядку прийому дітей до ЗДО несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

Логін: *

Пароль: *