ЗДО №21, "Оленка"
Вінницька область, Вінницький район

Батькам

ШАНОВНІ БАТЬКИ НАШИХ МАЙБУТНІХ ВИХОВАНЦІВ

Вашим діткам встановлено статус «Є можливість зарахування до ЗДО». Ознайомтесь будь ласка з порядком прийому дітей до ЗДО

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ДІТЕЙ ДО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ


1. Прийом дітей до ЗДО здійснюється керівником відповідно до списків, сформованих базою даних, упродовж періоду комплектації груп раннього та молодшого дошкільного віку (серпень поточного року) та протягом року для інших вікових груп у відповідний ЗДО. У випадку недоукомплектування груп керівник ЗДО здійснює прийом дітей упродовж календарного року відповідно до списків, сформованих базою даних.
2. Заявник самостійно стежить за черговістю та статусом своєї заявки в Реєстрі. При зміні статусу автоматично на електронну адресу заявника буде відправлене електронне повідомлення з оповіщенням про його зміну.
3. У разі встановлення статусу «Є можливість зарахування до ЗДО» заявник зобов’язується протягом 30 календарних днів подати керівнику ЗДО усі необхідні документи для зарахування: довідку сімейного лікаря, виданою відповідно до статті 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», з висновком про те,що дитина може відвідувати ЗДО; довідку сімейного лікаря про епідеміологічне оточення; копію форми No 063/о «Карта профілактичних щеплень», завірену сімейним лікарем;свідоцтво про народження дитини; реєстраційну картку про встановлення статусу щодо можливості зарахування в даний ЗДО, яка роздруковується з розділу «Перевірка статусу заявки по серії та номеру свідоцтва про народження» з персонального комп’ютера або в Центрі адміністративних послуг Вінницької міської ради; довідку про місце реєстрації дитини; документи, що підтверджують пільговий статус дитини (за наявності); заяву про зарахування.
     Для зарахування дитини з ранніми проявами туберкульозної інфекції, малими формами туберкульозу до комунального санаторного ЗДО (санаторних груп), окрім зазначених документів додається довідка територіального закладу охорони здоров’я та направлення Департаменту освіти.
     Для зарахування дитини до комунального спеціального ЗДО(спеціальних груп), окрім зазначених документів додається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини щодо виявлених особливостей розвитку (порушень слуху, зору, мовлення, поведінки, опорно-рухового апарату, інтелектуального розвитку чи затримки психічного розвитку) та направлення Департаменту освіти.
     Для зарахування дитини з особливими освітніми потребами до комунального ЗДО та утворення інклюзивних груп додається висновок
інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини та направлення Департаменту освіти.
     Для зарахування дитини з інвалідністю до комунального ЗДО додаються: копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я, або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»; копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю.
4. У випадку наявності вільних місць в одному із ЗДО та відсутностізаявників на відповідну вікову категорію у цей заклад, заявникам іншого ЗДО, де найбільша кількість заявників, може бути запропонована можливість зарахування дитини до ЗДО, у якому є вільні місця (за згодою самого заявника та за умови перереєстрації).
5. У разі відсутності вільних місць в обраному ЗДО та відмови батьків від іншого запропонованого ЗДО, заявка залишається в Реєстрі до моменту наявності місць.
6. Під час виникнення надзвичайних ситуацій, на період правового режиму в умовах воєнного стану, відповідно до форми організації роботи ЗДО, комплектація груп нового прийому дітей до ЗДО здійснюється у серпні-вересні поточного року. Освітній процес у ЗДО може здійснюватися за різними формами роботи (очною, дистанційною, змішаною). У звичайному режимі (очному) як правило працюють чергові садки. Для надання можливості відвідувати дитиною чергового ЗДО, який працює у звичному режимі, обов’язковою умовою є наявність вільних місць та офіційне працевлаштування батьків, або осіб, які їх замінюють.
7. Керівники ЗДО здійснюють прийом документів для зарахування дитини у відповідний ЗДО лише при наявності реєстраційної картки з вказаним статусом «Є можливість зарахування до ЗДО», яка буде зберігатися в особовій справі дитини в ЗДО.
8. Першочергово зараховуються до ЗДО наступні категорії: діти з інвалідністю, які не мають протипоказань перебування в ЗДО;
діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; діти, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок
сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлені діти; діти одиноких батьків (виключно вдів, вдівців); діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; діти із числа сімей учасників АТО/ООС; діти із сімей військовослужбовців, які призначені для проходження служби у ВМТГ з іншої місцевості; діти працівників закладів дошкільної освіти у разі виходу на роботу; тубконтактні діти, діти, які перехворіли на туберкульоз чи мають ускладнення після БЦЖ.
9. Позачергово зараховуються до ЗДО наступні категорії: діти батьків з інвалідністю І групи, в тому числі діти учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС (1:10); є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в такому ЗДО (1:10); діти працівників прокуратури, судів та правоохоронних органів (1:10).
10. У разі будівництва ЗДО за інвестиційні кошти, діти працівників інвестиційної компанії мають право на зарахування до даного закладу у співвідношенні (1:10).
11. У разі передачі ЗДО до комунальної власності установою чи організацією, діти працівників даної установи чи організації мають право на зарахування до переданого закладу у співвідношенні (1:10).3.12. Діти, які не були забезпечені місцем в ЗДО в попередньому році, будуть забезпечені в наступному році відповідно до черговості в Реєстрі з
врахуванням дати реєстрації.
13. Оператор вносить в Реєстр номер та дату наказу про зарахування дитини, відповідно статус заявки автоматично змінюється на «Зараховано».
34. Керівники ЗДО щомісячно (30 числа поточного місяця) подають звіт про кількість вільних місць відповідно до вікових груп

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *