ЗДО №21, "Оленка"

Батьківський комітет

Батьківський комітет — орган громадськості, який сприяє розв'язанню найважливіших питань виховання дітей, а також поліпшенню матеріальної бази школи.

Батьківський комітет складається з представників батьків, обраних відкритим голосуванням на загальних батьківських зборах кожної групи.

У своїй діяльності батьківський комітет керується принципами, викладеними в статті 36 Закону України "Про дошкільну освіту", а також у «Положеннях про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу».

Положення про батьківський комітет дошкільного навчального закладу N21

1. Загальні положення

1.1. Положення про батьківський комітет Дошкільного навчального закладу N21 розроблено на підставі наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.04.2011 р. N 398 «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу».

1.2. Положення про батьківський комітет Дошкільного навчального закладу N21 визначає його функції у державно-громадській системі управління дошкільним навчальним закладом.

1.3. Комітет є добровільним органом громадського самоврядування, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності у дошкільному навчальному закладі.

1.4. У своїй діяльності комітет керується Конституцією України, Законами України «Про дошкільну освіту», «Про об’єднання громадян», Конвенцією ООН «Про права дитини», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», статутом дошкільного навчального закладу, цим положенням, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та міжнародним законодавством з прав дитини.

1.5. Рішення про заснування батьківського комітету дошкільного навчального закладу та відповідно кожної вікової групи ухвалюється на загальних зборах батьків відповідних груп та дошкільного навчального закладу.

 Завантажити повний текст «Положення про батьківський комітет ДНЗ N21»

Логін: *

Пароль: *