ЗДО №21, "Оленка"

Програма розвитку

Комплексна програма розвитку

КЗ "ДНЗ N21 ВМР"

на 2018-2021 роки

     Програма розвитку призначена для визначення перспективних напрямків розвитку освітньої установи на основі аналізу роботи ЗДО №21 за попередній період. У ній відображені тенденції змін, охарактеризовано основні напрямки оновлення змісту освіти та організації виховання, управління дошкільним закладом на основі інноваційних процесів.

   Розвиток закладу дошкільної освіти в умовах реалізації нової державної освітньої політики, основними орієнтирами якої є:

 • створення умов для збереження, зміцнення здоров'я вихованців
 • становлення відкритої, гнучкої і доступної системи освіти
 • недостатня готовність і включеність батьків в управління якістю освіти дітей через суспільно - державні форми управління
 • необхідність інтенсифікації педагогічної праці, підвищення її якості та результативності щодо застосування сучасних освітніх технологій
 • необхідність створення сфери додаткових освітніх послуг
 • створення в дитячому садку системи інтеграційної освіти, що реалізує право кожної дитини на якісну та доступну освіту
 • підвищення якості освіти в ДНЗ через впровадження сучасних педагогічних технологій, в тому числі інформаційно-комунікаційних

Мета програми: 

       Створення умов, для підвищення доступності якісної освіти, що відповідає сучасним потребам суспільства, що забезпечують розвиток і саморозвиток дітей, а також розвиток їх творчого потенціалу, переклад установи в інноваційний режим діяльності.

      Впровадження прогресивних ідей, новітніх освітніх методик, альтернативних технологій; підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи закладу; оптимізація роботи з батьками.

     Програма визначає пріоритетний напрямок розвитку дошкільного навчального закладу: еколого-оздоровчий.

Очікувані результати Програми:

     Основними результатами розвитку закладу дошкільної освіти будуть системні позитивні зміни, зокрема:

 • оновлення змісту дошкільної освіти;
 • сформованість свідомого ставлення дітей до власного здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної
 • цінності; підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі;
 • раціональне використання ідей передового досвіду та розробка власних педагогічних технологій, що сприятимуть підвищенню якості знань дошкільників;
 • систематичне включення ІКТ в освітній процес ДНЗ;
 • результативність надання додаткових освітніх послуг;
 • формування вмінь та навичок, необхідних для навчання в школі;
 • активна участь громадськості, батьків до формування освітньої політики закладу;
 • зміцнення матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти;
 • пониження зростання захворюваності, через заходи, спрямовані на оздоровлення і зміцнення дитячого організму;
 • забезпечення відкритого інформаційного простору установи;
 • удосконалення системи безпеки учасників освітнього процесу.

Логін: *

Пароль: *